Artikler / Transparency International: EU-direktivet som beskytter sivilsamfunnet og varslere av kritikkverdige forhold

Dette bildet er en 3D-illustrasjon som fremmer lovgivning som beskytter varslere.

Transparency International: EU-direktivet som beskytter sivilsamfunnet og varslere av kritikkverdige forhold

EU-kommisjonen sendte EU-direktivet for å beskytte sivilsamfunnet og varslere til Transparency International etter at det ble vedtatt av EU i 2019.

Omtrent et år etter implementeringsprosessen av varslerbeskyttelsesdirektivet, utformetTransparency Internationalen rapport, inkludert vurderinger av alle de 27 EU-medlemslandene. EUs medlemsland fikk to år på seg fra innsendingen til å overholde dette direktivet, til det ble håndhevet 17. desember.

Vil du vite hva dette EU-direktivet handler om og hvordan de forskjellige landene overholder loven, i følge Transparency Internationals rapport? Fortsett å lese for å finne ut!

Relatert artikkel

Kontakt Oss

Hvorfor er varsling så viktig?

Å bekjempe korrupsjon og hvitvasking er vanskeligere enn å prøve å redusere andre typer forbrytelser,. Årsaken til det er at folk som prøver å avsløre disse forbrytelsene ofte lider av konsekvensene av det.

Det har rett og slett ikke vært nok lovgivning til å beskytte varslere mot faren for gjengjeldelse mot sivilsamfunnet og varslere. Dette er grunnen til at det er så flott å ha hjelpsomme organisasjoner som Transparency International, som i hovedsak bidrar til å forbedre sikkerheten og bærekraften til det sivile samfunnet.

Nå vil vi gå dypere inn på hvordan Transparency International fungerer og hvorfor varsling er et viktig tema.

Slik fungerer Transparency International

Transparency International er en ideell, ikke-statlig organisasjon, som fokuserer på å utvikle nye retningslinjer og anbefale land hva de bør gjøre for å være så åpne som de kan overfor sine innbyggere.

Visjonen om åpenhet

Fra sitt internasjonale sekretariat i Berlin leder de en verdensomspennende koalisjon mot korrupsjon.

– en verden der myndigheter, næringsliv, sivile
samfunnet og hverdagen til mennesker er fri for
korrupsjon.

Transparency International, den globale koalisjonen mot korrupsjon.

Denne organisasjonen samarbeider med andre internasjonale organer som UNESCO, United Nations Global Compact, United Nations Sustainable Development Group, og til og med G20. Transparency International har blant annet publisert Corruption Perception Index og Global Corruption Barometer.

Som det skjedde i denne saken, vurderer Transparency International internasjonal lovgivning om temaer som gjelder rettigheter, åpenhet og antikorrupsjon.

Når det gjelder denne saken, sendte EU-kommisjonen “EU direktivet for å Beskytte Sivilbefolkning og Varslere” til Transparency International for å få støtte med implementeringen, og for å anbefale hva land bør gjøre for å overholde.

La oss dykke enda dypere inn i hva dette direktivet som beskytter sivile rettigheter og varslere handler om.

Transparency Gate presenterer et fotografi av Andrea Piacquadio, som her leder den globale kampen mot korrupsjon.

EUs direktiv for å beskytte det sivile samfunn og varslere

EU-direktivet for å beskytte det sivile samfunn og varslere ble vedtatt for å beskytte varslere og alle som rapporterer tegn på korrupsjon i deres by, land eller kontinent. Dette forslaget fokuserer på søksmål laget av forretningsfolk, administrerende direktører og statlige enheter i ens ærend å få varslere til å tie.

Alle organisasjoner som er involvert i dette direktivet bryr seg om å bekjempe korrupsjon og beskytte varslere som, uten å ha en fortjeneste i tankene mens de gjør det, forteller verden hva selskaper og myndigheter skjuler for dem.

EU-direktivet inkluderer derfor tiltak for å beskytte varslere, gjøre rapportering av enklere og straffe alle som driver med gjengjeldelse.

Hvor kommer dette EU-direktivet fra?

Nå som du vet hva dette direktivet handler om, kan du spørre deg selv: hvorfor gjør Transparent International alt dette? Sannheten er at vi som samfunn har kjempet mot korrupsjon i mange år, og selv om flere tiltak har vært effektive over hele verden, er det et pågående problem.

En av de største truslene mot varslere er en formell gjengjeldelse, såkalt “Strategic Lawsuits Against Public Participation” (SLAPPs). Denne typen av søksmål settes i gang av mektige entiteter (virksomheter, organisasjoner, personer), som bruker slike saksprosesser for å tvinge varslere til å ta tilbake det de gjorde og stoppe varselet fra å se dagens lys.

SLAPPs representerer ikke bare en tvangshandling mot varslere, men har graverende negativ innvirkning på deres personlige og økonomiske liv.

Den største trusselen mot åpenhet er ikke bare lidelsen varslere går gjennom, men at folk i fremtiden kan være redde for å fortelle sannheten eller snakke ut om kritikkverdige forhold i store selskaper på grunn av frykten for å bli skadet.

Sett i fugleperspektiv, hvor farlig det er for varslere å varsle verden med alt de vet, er det ikke nok kommunikasjonskanaler som hjelper dem å gjøre det på en trygg måte heller.

EU-direktivet for beskyttelse av borgerrettigheter og varslere anbefaler regjeringer å etablere et system der varslere trygt kan dele informasjonen om kritikkverdige forhold og behandle saken på lavest mulig nivå. Lenge før det er SLAPP-søksmål, et mediasirkus og uskyldige varslere som lider.

Støtter land dette EU-direktivet?

Transparency International har som nevnt tidligere gjennomgått en helhetsvurdering av hvordan EUs medlemsland fulgte implementeringen av direktivet.

Dessverre er det ikke mange land som følger retningslinjene i direktivet. De fleste av dem henger faktisk langt etter. I 2021 hadde 18 medlemmer av EU ikke gjort noen som helst fremskritt mot å beskytte varslere eller gjøre ting enklere for dem.

La oss liste noen av funnene i rapporten.

    • Tsjekkia har gjort betydelige fremskritt, markert som “stille avansert”.
    • Latvia og Nederland har gjort moderate fremskritt, noe som betyr at de har laget lovforslag som interessenter ennå ikke har vurdert å vedta.
    • Sverige har gjort begrenset fremgang, noe som betyr at de har to lovforslag som venter på parlamentarisk behandling.
    • Mens resten av EUs medlemsland har vært merket med enten begrenset, minimal eller ingen fremgang.

EU-medlemmenes compliance av direktivet for å beskytte varslere og sivilsamfunn forblir passiv.

Du kan lese alle detaljene fra Transparency Internationals rapport her: Tar EUs regjeringer beskyttelse av varslere på alvor?

En programvare for å beskytte varslere og løse saker?

In general, International Companies are far ahead of the Countries on Whistleblower Protection.

Kontakt oss
Digitaliq's Whisteblower Gate, Mittvarsel.no logo

Myndigheter, organisasjoner og selskaper hør her:

Ønsker du et bedre og sunnere arbeidsmiljø? Vil du redusere risikoen for at nyhetsverdige varslingssaker kommer ut av kontroll?

I følge Transparency Internationals rapport er landene langt etter når det gjelder varslerbeskyttelse. Fremtidstenkende selskaper har derimot åpenhet på agendaen.

Digitaliq har utviklet og etablert en beste praksis programvare for varslere i Norge. Etter lanseringen i 2016 har tusenvis av saker blitt løst internt i varslingssystemet.

Ved å gi varslere trygge kommunikasjonskanaler og tydelige saksbehandlingsprosedyrer, tør flere å si ifra om kritikkverdige forhold, og sakene løses oftere på lavest mulig nivå i organisasjonen.

Transparency Gate og Whistleblower Gate (Mitt Varsel på norsk), er utviklet av Digitaliq.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

    Relevante artikler