Artikler / OECDs innvirkning på virksomheter og næringskjeden

Bildet viser OECD-medlemskap fra mai 2022 (Kilde: OECD.org). Følgende artikkel er skrevet av Transparency Gate.

OECD: Innvirkning på virksomheter og næringskjeden

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (Organisation for Economic Cooperation and Development –OECD) er et forum som i dag består av 38 medlemsland med markedsbaserte økonomier som samarbeider om å utvikle strategier for bærekraftig økonomisk vekst.

I denne artikkelen vil vi dekke hvordan og hvorfor OECD ble dannet, dens formål, og innvirkning på virksomheter og næringskjeden!

OECDs innvirkning inkluderer:

  • Historisk innvirkning
  • Internasjonalt og intraterritorielt omfang
  • Regjeringers støtte
  • Tydelig anerkjent og forankret ansvar for forsyningskjeden
  • Dekker et bredt spekter av problemstillinger og forretningssektorer
  • Klagemekanisme på plass for å løse konflikter

Naviger gjerne i innholdsfortegnelsen for å finne det du leter etter.

Veiledning til våre OECD-relaterte artikler

OECD har fastsatt retningslinjer for myndigheter og multinasjonale foretak om å drive ansvarlig virksomhet. Disse retningslinjene dekker arbeidsrettigheter, menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og miljøvern.

Naviger til våre andre artikler for å finne ut mer om retningslinjene og hvordan organisasjonen fungerer.

Kontakt Oss

Hva er OECD?

Enkelt sagt er OECD en verdensomspennende organisasjon som fremmer politisk arbeid med blant annet lovgivning til sine medlemmer på nasjonal og territoriell basis for å øke samarbeid, compliance, bærekraft og åpenhet i verden.

Hvordan påvirker OECD virksomheter?

Med sikte på bærekraftig vekst og bedre levestandard for det sivile samfunn, må alle medlemmene av organisasjonen følge OECD-konvensjonen og retningslinjer, som inkluderer å lage retningslinjer for å sikre at selskaper og selskaper også overholder disse standardene.

Her er noen viktige fakta om OECD.

Nøkkelfakta om OECD:

  • Organisasjonens arbeid og formål er definert av OECD-konvensjonen.
  • Koordinerer internasjonalt samarbeid om sentrale globale spørsmål på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.
  • Medlemslandene er representert av ambassadører i OECD-rådet.
  • Medlemslandene samarbeider med eksperter og bruker data til å bedre politiske beslutningsgrunnlag.
  • Organisasjonen gjennomfører vurderinger av land for å motivere til forbedringer.
  • EU-kommisjonen deltar i OECDs arbeid, men har ikke stemmerett.
  • OECD-land og nøkkelpartnere representerer omlag 80% av hele verdens handels- og investeringsaktivitet.
  • Siden 2010 har åtte nye land sluttet seg til OECD.
  • Costa Rica ble OECDs 38 medlemsland.

Viktig lov for næringslivet

Visste du at den nylig håndhevede norske Åpenhetsloven pålegger obligatorisk rapportering om aktsomhetsarbeid vedrørende negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold? Alle store norske bedrifter og organisasjoner med tilknytning til norsk næringsliv er omfattet i praksis.

Du kan lære mer om Åpenhetsloven i Norge her.

The world in our hands illustrating oecds work for better living standards

Dette bildet av «verden i våre hender» illustrerer hva OECD handler om. Foto: Mikhail Nilov

OECDs historie

Opprinnelig ble Organisasjonen for Europeisk Økonomisk Samarbeid (OEEC) dannet for å administrere bistand under Marshall-planen ved gjenoppbyggingen av Europa etter andre verdenskrig. I 1960 ble organisasjonen rekonstituert som Organisasjonen for Økonomisk Samarbeid og Utvikling, for ytterligere å utvide dens objektive horisont og innflytelse.

OECD-konvensjonen ble håndhevet 30. september 1961.

OECD-konvensjonen

Målene til OECD er definert i konvensjonen.

Artikkel 1 fastslår OECDs mål å fremme politikk utformet for å oppnå bærekraftig økonomisk vekst og sysselsetting, med mål om å øke levestandarden i medlemslandene, samtidig som den opprettholder finansiell stabilitet og bidrar til utviklingen av verdensøkonomien.

Du kan lese artikkel 1 og hele OECD-konvensjonenher.

Alle OECD-medlemsland fra og med 2022

Da Costa Rica formelt ble tilsluttet OECD i mai 2021 ble det totalt 38 medlemsland. Her er en liste over alle OECD-medlemslandene.

Land

Dato

AUSTRALIA

7. juni 1971

ØSTERRIKE

29. september 1961

BELGIA

13. september 1961

CANADA

10. april 1961

CHILE

7. mai 2010

COLOMBIA

28. april 2020

COSTA RICA

25. mai 2021

DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK

21. desember 1995

DANMARK

30. mai 1961

ESTLAND

9. desember 2010

FINLAND

28. januar 1969

FRANKRIKE

7. august 1961

TYSKLAND

27. september 1961

HELLAS

27. september 1961

UNGARN

7. mai 1996

ISLAND

5. juni 1961

IRLAND

17. august 1961

ISRAEL

7. september 2010

ITALIA

29. mars 1962

JAPAN

28. april 1964

KOREA

12. desember 1996

LATVIA

1. juli 2016

LITAUEN

5. juli 2018

LUXEMBOURG

7. desember 1961

MEXICO

18. mai 1994

NEDERLAND

13. november 1961

NEW ZEALAND

29. mai 1973

NORGE

4 juli 1961

POLEN

22. november 1996

PORTUGAL

4. august 1961

SLOVENSKE REPUBLIKK

14. desember 2000

SLOVENIA

21. juli 2010

SPANIA

3. august 1961

SVERIGE

28. september 1961

SVEITS

28. september 1961

TÜRKIYE

2. august 1961

STORBRITANNIA

2 mai 1961

FORENTE STATER

12. april 1961

Fant du ikke landet ditt på listen? Fortvil ikke, alle land kan søke om å åpne en formell tiltredelsesdiskusjon i OECD-rådet, men det kommer med noen krav.

OECD-tiltredelseskandidater (hvordan bli medlem)

Det er ingen enkel formalitet å bli medlem av OECD. Det er en nokså grundig søknads- og vurderingsprosess. OECD-rådet består av alle medlemmene av organisasjonen og bestemmer åpningen av tiltredelsesdiskusjoner.

Tiltredelsesprosessen starter enten ved initiativ fra rådet selv eller med en skriftlig forespørsel fra et land som er interessert i medlemskap. Gjennomgangsprosessen resulterer ofte i en rekke anbefalinger for endringer for å tilpasse kandidatlandet videre mot OECD-standarder og beste praksis.

Signering av tiltredelsesavtalen

OECD-tiltredelsesprosessen inkluderer en vurdering av søkernes politiske rammeverk for å oppmuntre til reformer. Når den tekniske prosessen er fullført tar OECD-rådet en beslutning om å formelt invitere kandidatlandet til å bli medlem.

En tiltredelsesavtale undertegnes og kandidatlandet tar de nødvendige interne skrittene, og leverer et tiltredelsesdokument (deponering) til OECD-konvensjonen. På deponeringsdatoen blir landet formelt medlem av OECD.

De siste landene som ble OECD-medlemmer var Colombia i april 2020 og Costa Rica i mai 2021. Nylig har tiltredelsesdiskusjoner startet for Argentina, Brasil, Bulgaria, Kroatia, Peru og Romania.

OECDs klagemekanisme

OECD har også en internasjonal klagemekanisme for håndtering av klager mellom selskaper som omfattes av OECDs retningslinjer og personer som er negativt påvirket av ansvarlig forretningsatferd. Selv om retningslinjene ikke er juridisk bindende for selskaper direkte, er de bindende for underskrivende myndigheter. Disse er pålagt å implementere og følge retningslinjene.

Ikke-OECD-medlemsland som følger MAD-systemet

MAD-systemet (System for Mutual Acceptance of Chemical Safety Data), er et vitenskapelig testsystem inkludert i OECDs testretningslinjer. Det er en av mange måter ikke-medlemmer kan innrette seg etter OECD-standarder på.

Studier gjort på kjemikalier og kjemiske produkter som medisiner, industrikjemikalier og plantevernmidler står høyt på listen, og alle land implementerer overvåkingsprogram for å spore compliance av OECD-standardene.

Over 309 millioner euro spares hvert år ved å dele testresultater på tvers av OECD.

Testing og deling av data er i samsvar med GLP slik at datakvalitet og integritet bevares (OECD Principles of Good Laboratory Practice – GLP).

Ikke-OECD-medlemsland som er i full Compliance med MAD: Brasil, India, Malaysia, Singapore, Sør-Afrika og Thailand.

*Merk: Full overholdelse for Argentina gjelder kun industrikjemikalier, plantevernmidler og biocider. Alle andre produkter er utenfor Argentinas nasjonale GLP-overvåkingsprogram (Compliance program for kvalitetssikring av forskningsdata).

Ofte stilte spørsmål om OECD (FAQ)

Her er noen av de vanligste spørsmålene om OECD.

Hva står OECD for?

– OECD er en forkortelse for Organisation for Economic Cooperation and Development.

Hvor mange land er med i OECD?

– 38 land er medlemmer av OECD.

Hva er OECDs slagord?

– Bedre politikk for bedre liv.

Hvordan finansieres OECD?

– Medlemslandene finansierer OECD. Medlemmer betaler ikke en fast sats. I stedet er deres bidrag basert på en formel som tar hensyn til den relative størrelsen til hver nasjonal økonomi.

Hva vil det si å være i OECD?

– OECD består i hovedsak av regjeringer som jobber sammen med felles utfordringer. Medlemmer utvikler globale standarder, deler erfaringer og identifiserer beste praksis for å fremme bedre retningslinjer for bedre liv.

Hvilket OECD-land har høyest fattigdom?

– Ifølge OECD-statistikk har Mexico den høyeste fattigdomsraten blant OECDs medlemsland (43,9 %).

Hvilket OECD-land har den nest høyeste andelen av fattigdom?

– I følge OECD-statistikk har Colombia den nest høyeste andelen (42,5 %).

Hvilket OECD-land har den nest høyeste andelen av fattigdom?

– Costa Rica har den tredje høyeste andelen av fattigdom blant OECD-medlemmene (30 %).

Digital standard for aktsomhetsvurdering

Transparency Gate tilbyr en skreddersydd portal der organisasjoner enkelt kan håndtere etterlevelse av OECDs retningslinjer og Transparency Act.

Kontakt Oss

Aktsomhetsvurderinger og rapportering

I henhold til paragraf 4 i Åpenhetsloven skal alle virksomheter med tilknytning til norskbaserte selskaper gjennomføre og fremme aktsomhetsvurderingen i henhold til OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Bedrifter er pålagt å publisere en rapport om sitt arbeid med disse aktsomhetsvurderingen offentlig en gang i året.

Åpenhetsloven pålegger også norske selskaper å svare på alle forespørsler fra publikum der de må da dele etterspurt informasjon innen 3 ukers varsel.

Mange bedrifter har allerede startet aktsomhetsvurderingen og har begynt å publisere informasjon om dette på sine respektive nettsider.

Å jobbe med Transparency Gate

Vi er på vei mot en digital standard for obligatorisk aktsomhetsvurdering, rapportering og deling av informasjon.

Kontakt oss
Transparency Gate Image of a grain field symbolizes transparency and openness

“For bevaring av individuell frihet og økning av generell velvære”

oecd better policies for better lives
OECD Convension

Meld deg på vårt nyhetsbrev

  Leter du etter mer informasjon?