Artikler / Norges endringer etter EUs Åpenhetsdirektiv

Transparency Gate presenterer et fotografi fra den velbestegne “Trolltunga” i Norge.

Norges endringer etter EUs Åpenhetsdirektiv

Nye regler som berører alle med egenkapitalbevis (Equity Certificate) på Oslo Børs har nylig trådt i kraft i Norge. Norges endringer etter EUs Åpenhetsdirektiv handler hovedsaklig om offentliggjøring av aksjonærer. Flere selskaper er nå forpliktet til å skape en mer åpen organisasjon og skal i større grad kunne stilles til ansvar.

Endringene inkluderer flere punkter som enkelte selskaper kan finne utfordrende å etterleve. Følgende artikkele er ment som en guide om de mest avgjørende aspektene alle bedriftseiere bør vurdere som følge av den nye loven.

Les også:

Kontakt Oss

EUs Åpenhetsdirektiv

Transparency EU-direktivet besluttet å begynne å kreve spesifikke krav fra aksjonærene i store foretak. Selv om noen av dem allerede hadde vært til stede i den norske verdipapirloven, kunngjorde direktivet at det var på tide å styrke disse kravene og gjøre dem enda strengere.

De viktigste endringene

Norges nye endringer etter EUs Åpenhetsdirektiv kommer med flere viktige endringer som gjelder aksjonærer, bl.a.

  • Derivater knyttet til børsnoterte aksjer
  • Tegningsretter
  • Utvidet frist for offentliggjøring
  • Utlån av aksjer
  • Endringer for å definere nært tilknyttede personer
  • Innholdet i meldingen

La oss dykke dypere for å kartlegge hvilke endringer du kan være forpliktet til å overholde.

EU Commission employees transparency directive

Et fotografi av ansatte i EU-kommisjonen som jobber med åpenhetsdirektivet.

Investorers plikt til å overholde de nye endringene

Tidligere gjaldt disse reglene for alle aksjonærer. Det var kun enkelte aksjer og egenkapitalbevis som måtte inkluderes hver gang en investor skulle beregne sine beholdninger.

Viktige endringer i detalj

Vi skal stige dypere inn i detaljene rundt endringene i Norges etter EUs Åpenhetsdirektiv. La oss finne ut hvilke endringer som påvirker deg.

Derivater knyttet til børsnoterte aksjer bør inkluderes i beholdningen

Investorer må nå offentliggjøre alle beholdningsderivater fra disse børsnoterte aksjene, da de har samme økonomiske vekt som andre aksjer og egenkapitalbevis.

Det spiller ingen rolle om disse beholdningene uttrykker retten til et oppgjør, da alle derivater skal offentliggjøres uansett.

Tegningsretter, opsjoner med rettigheter til ikke-utstedte aksjer og ordinære konvertible lån er ikke lenger relevante

Etter disse nye reglene skal alle aksjonærer kun offentliggjøre de dokumenter som gir dem ubetingede rettigheter til selskapets eksisterende aksjer.

Andre dokumenter, som tegningsretter, konvertible lån og ikke-utstedte aksjer, skal ikke inkluderes i disse opplysningsforpliktelsene.

Dette er spesielt viktig for de selskapene som bruker sine aksjer som ansattes incentivprogrammer; siden de ikke er utstedt, trenger de ikke å avsløre dem ennå.

Utvidet frist for offentliggjøring i visse situasjoner

Før disse nye reglene ble tatt i bruk, kunne ingen overskride den angitte fristen for offentliggjøring. Hvis det var en situasjon der de måtte krysse den, bør aksjonæren umiddelbart varsles. Med disse nye reglene vil imidlertid fristen bli utvidet til andre handelsdag etter åpningen av det regulerte markedet.

Likevel bør de fortsatt varsle de respektive myndighetene etter å ha passert den angitte terskelen. Husk likevel at absolutte tidsfrister fortsatt vil eksistere for å beholde litt kontroll over hele prosessen. Myndighetene vil kun vurdere unntakstilfeller med kompliserte beregninger og ulike tidssoner.

Finanstilsynet skal ennå ikke oppdatere denne delen av reglene og forklare hvordan de nye fristene skal overholdes.

Långiver vil bli pålagt å offentliggjøre utlån av andeler

Dette er et nytt tillegg til regelverket, som tidligere ville långivere ikke måtte varsle disse, men nå må de offentliggjøre sine utlånte aksjer. De må gjøre dette ved å spesifisere når de lånte dem og når låntakeren returnerte dem.

Beregning av beholdning av finansielle instrumenter med kontantoppgjør og finansielle instrumenter knyttet til indekser

Et annet aspekt ved hele beregningsprosessen som endret seg med de nye reglene er knyttet til virkemidlene som brukes.

Noen finansielle instrumenter ment å gi kontantoppgjør vil bli beregnet på delta-justert basis, som indikerer instrumentets teoretiske verdi.

Det hjelper også å forstå hvordan denne verdien beveger seg når instrumentet endrer prisen.

Endringer i definisjonen av nært tilknyttede personer

Definisjonen av nærstående personer vil også endres med disse nye reglene. Den forklarer hvordan eierskapet til nære slektninger, som ektefeller og barn, ikke må konsolideres.

Disse nært tilknyttede personene vil bare handle med hensyn til aksjene i selskapet når alle investorer allerede har forpliktet seg til en intern policy som gir dem rettigheter fastsatt i disse nye reglene.

Begrensede endringer i innholdet i varselet

Finanstilsynet har ennå ikke offentliggjort en standardformel for beregning av disse kryssingene. Selv om det meste av informasjonen vil forbli den samme, vil noen deler være helt nye og må legges til.

Noen av disse nye elementene er en fordeling mellom alle aksjene, nye finansielle dokumenter utstedt gjennom året, og alle andre elementer som ga noen rett til et oppgjør.

Oppsummering

Disse nye endringene som gjelder aksjonærene i store selskaper i Norge er ment å skape et mer åpent og transparent miljø for alle involverte. Derfor må vi alle forstå inn og ut av den nye politikken og lovgivningen.

Reduser risiko med Transparency Gate

Vurder enkelt risiko og implementer kontrolltiltak i organisasjonens forsyningskjede med en egen åpenhetsportal.

Kontakt oss
Look up the Amendments to EUs Transparency Directive

Meld deg på vårt nyhetsbrev

  Relevante artikler