Få et digitalt software for Åpenhetsloven i dag.

Fyll ut skjema og få skybasert portal som håndterer Åpenhetsloven.

 • Aktsomhetsvurderinger gjort enkelt.
 • Kartlegg risiko i leverandørkjeden.
 • Besvar og håndter informasjonskrav digitalt.
 • Informasjon er kryptert og lagres trygt i vår skyløsning.
 • Compliance med Åpenhetsloven, OECD og internasjonale lover.

Kom i gang på under 30 sekunder

  Slik fungerer det

  Etter du har fått tilgang til din egen åpenhetsportal er første steg å legge inn leverandører. Systemet fyller ut informasjon automatisk fra offentlige registre. Trykk her for å få tilgang til gratis prøveportal!

  Du kan bruke eksisterende aktsomhetskriterier fra OECD, såvel som egne etiske retningslinjer som skal etterleves mot Åpenhetsloven i deres leverandørkjede.

  Transparency Gate testportal skjermbilder aktsomhetsvurdering

  Leverandører og underleverandører fyller ut sine besvarelser og dere får god oversikt over leverandørkjedens aktsomhet for menneskerettigheter.

  Nå har du grunnlag til både rapport og risikokartlegging (vår unike risikomodul følger med alle portaler).

  Transparency Gate testportal skjermbilder leverandøroversikt-01

  Besvar alle innkommende informasjonskrav / henvendelser fra publikum. Forespørsel om informasjon kan sendes både anonymt og med navn. (Saksbehandlingsmodulen er testet og bevist enkel å håndtere.)

  Transparency Gate testportal skjermbilder informasjonskrav-01

  Du får et dashboard tilpasset deres ønsker. Der kan du se nøkkeltall, statistikk og diagrammer.

  På dette skjermbildet ser du eksempelvis leverandørkjeden illustrert i et verdenskart. Trykk her for å se det live!

  Transparency Gate testportal skjermbilder statistikk

  Her kan du lese mer om åpenhetsloven og hva den nye loven betyr for din organisasjon.

  Hvis du vil lære hvordan du forbereder deg til den offentlige redegjørelsen, se denne artikkelen.

  Løsning tilpasset Åpenhetsloven

  Transparency Gate - Ikon - Compliance check
  Transparency Gate - Ikon - Kontroll
  Transparency Gate - Ikon - Search archives

  Få full kontroll på Åpenhetsloven

  Admin-dashboardet gir deg full kontroll på virksomhetens imøtekommelse av Åpenhetsloven.

  Lese mer om åpenhetsloven?

  Transparency Gate admin dashboard

  Leverandøroversikt

  Du får god oversikt over leverandørene, aktsomhetsvurderinger, risiko og øvrig informasjon dere ønsker. Dere kan kartlegge risiko, sette inn ansvarlig for å og følge opp kontrolltiltak.

  Transparency Gate-Portal-Leverandøroversikt

  Svar på informasjonsforespørsler

  Iht. Lov om Åpenhet skal enhver virksomhet besvare informasjonskrav fra publikum innen 3 uker. Vi gjør dette enkelt og trygt, både for organisasjon og interessenter. Vi har utviklet en intuitiv løsning som gjør dette enkelt og trygt for både organisasjonen din og publikum.

  Transparency Gate-Portal-Leverandøroversikt
  Transparency Gate: Forespør informasjon om aktsomhet
  Transparency Gate forside dashboard oversikt over land og risiko

  Statistikk og rapportering

  Se statistikk over aktsomhetsutvikling, risiko eller velg datapunkter fritt. Eksempel: Antall informasjonskrav og hvilken informasjon som blir etterspurt. Du kan hente ut statistikk over antall informasjonsforespørsler og hvilke opplysninger som etterspørres.

  Transparency-Gate-diagrammer-statistikk-utvikling